Η εταιρεία Fibralco Α.Ε.Β.Ε. αναπτύσσει και παράγει προϊόντα άνευ υφάνσεως (nonwoven), μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται: γεωυφάσματα, μονωτικά υλικά, φίλτρα, και υλικά υδροπονίας. Η γκάμα των προϊόντων εξελίσσεται συνεχώς, για να καλύπτει τις συνεχείς αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς πάντα με πιστοποίηση ISO 9000:2008.

Μετά από χρόνια εμπειρία στην αγορά, η βασική στρατηγική που οδηγεί στην επιτυχία είναι:

“ Ευελιξία στις ανάγκες της αγοράς ”

Έχουμε συσσωρεύσει χρόνια εμπειρίας στο εξωτερικό εμπόριο και τις εξαγωγές, που στηρίζονται σε τοπικά πλεονεκτήματα, σύγχρονο εξοπλισμό και επιστημονική διαχείριση, για συνεχή βελτιστοποίηση της σύνθεσης των προϊόντων μας.

Με αυτόν τον τρόπο, ο στόχος της εταιρείας είναι να βοηθάει τους πελάτες της να αντιμετωπίζουν τις νέες τάσεις της αγοράς.

Η εταιρεία Fibralco A.E.B.E. χρησιμοποιεί εξελιγμένη τεχνολογία για να εξυπηρετήσει τις σύγχρονες απαιτήσεις.